Filatelisté

Organizovaná filatelie funguje ve Vyškově od roku 1943. Sběratelství známek je oblíbeným koníčkem jednotlivců v našem městě a v jeho okolí. Vydávání známek se stalo zajímavé snad pro všechny, kteří využívají pošty k doručení dopisů i jiných poštovních cenin. První známky byly vydány dne 6. května 1840 ve Velké Británii a o deset let později dne 1. června 1850 i v Rakousku. Malé zoubkované i nezoubkované obrázky, kterými se frankovaly dopisy, zaujaly a tak se vznikem prvních známek vznikli i první sběratelé - filatelisté.

V našem městě je známo, že již před 1. světovou válkou se sběratelství známek provozovalo. Svědčí o tom zpráva syna známého velkoobchodníka s koloniálním zbožím, který na „Feldpostkartě“ oznamuje otci, dne 6. září 1915, že již má ve své sbírce více než 750 známek - každou jinou.

Do 2. světové války již známe jména sběratelů v našem městě, kteří se scházeli jednou za čtrnáct dní v hostinci u Skoupilů nebo u Hejných. Mezi ty, kteří známky již sbírali cílevědomě, patří pánové Rudolf Novák, Bohumil Bartoněk, Jan Witka, Zdeněk Krupka, Julius Forell, Dr. Josef Pospíšil a další. V roce 1938 bylo v našem městě 21 filatelistů.

Začínající válka v roce 1939 způsobila, že se lidé stáhli do soukromí a začali se také více zabývat soukromými zálibami. Zájemců o sbírání známek přibývalo, takže se jevila potřeba tuto zálibu stmelit a prohloubit stálou organizací. Zásluhou Miroslava Patáka a zaměstnanců tehdejšího Okresního úřadu ve Vyškově, z nichž někteří byli také filatelisty, se 10. srpna 1943 podařilo ustanovit první filatelistický spolek ve Vyškově a na okrese vyškovském a současný Klub filatelistů ve Vyškově je jeho pokračovatelem.

Přesný počet zakládajících členů není znám, ani bližší údaje o činnosti. Veškeré písemnosti byly zničeny při boji o Vyškov v dubnu 1945, kdy vyhořela budova okresního úřadu a s ní i vlastní klubový archiv. Víme spolehlivě, že prvním předsedou klubu byl pan Sylvestr Smutka a prvním jednatelem Miroslav Paták.

Plný rozvoj spolkové činnosti nastává teprve po osvobození, kdy obnovená známková tvorba přilákala do klubu další nové zájemce. V roce 1951 dochází celostátně k nové organizaci filatelie. Ve Vyškově dochází k likvidaci klubu dnem 17. června 1951 a členové klubu jsou zapojeni do Závodního klubu ROH Okresní spořitelny a záložny ve Vyškově – filatelistického oboru. Od 1. června 1957 se členové klubu začleňují do Závodního klubu Sandrik ve Vyškově. Schůzky se provádí každou neděli dopoledne v hostinci u Trčíků a později v budově Závodního klubu Sandrik ve Smetanových sadech a později v Dělnickém domě.

V roce 1965 v důsledku ustanovení Svazu československých filatelistů se dosavadní filatelistický kroužek ZK ROH osamostatňuje a stává se Klubem filatelistů 06-7 Vyškov, který trvá dosud a je součástí Městského kulturního střediska Vyškov.

Členská základna byla poměrně obsáhlá. Klubem filatelistů od roku 1945 prošlo přes 450 členů a v současnosti má klub 49 členů, kteří se pravidelně scházejí každou druhou neděli v Sokolském domě. Předsedové klubu byli: Sylvestr Smutka 1943 - 1965, JUDr. Vladimír Novotný 1965 - 1970, Ing. Zdeněk Modlitba 1970 - 2001, Ing. Josef Kohout od roku 2001 dosud. Jednatelé klubu: Miroslav Paták 1943 - 1961, Ferdinand Fryč 1961 - 1965, Josef Elgner 1965 - 1982, Ing. Josef Kohout 1982 - 2001, Ing. Kamil Král od 2001 dosud.

Klub po celou dobu pracoval dobře, provedl několik propagačních výstavek a jednu Okresní výstavu známek v roce 1971. Členové klubu obdrželi několik svazových ocenění. Nejvyšší Zasloužilý pracovník ve filatelii obdržel Ing. Zdeněk Modlitba, Čestné uznání obdrželi Ing. Josef Kohout a bývalý ředitel MKS pan Jiří Čepán. Čestný odznak I. stupně SČF obdrželo 6 členů, Čestný odznak II. stupně ČSF 14 členů a Čestný odznak III. stupně SČF obdrželo 12 členů.

Klub filatelistů ve Vyškově s velkým pochopením bývalého ředitele pana Jiřího Čepána zavedl tradici, kdy dvakrát do roka v Besedním domě provádí Velkou výměnnou schůzku filatelistů, kde se schází i jiné sběratelské obory.

Galerie

 

 

 

 

Kontakt:
Mgr. Jana Prášilová, předsedkyně
tel. 776 317 861