Pěvecký sbor Antonína Tučapského

Pěvecký sbor Antonína Tučapského vznikl v roce 1984, který UNESCO vyhlásilo Rokem české hudby, a navazuje na Volné pěvecké sdružení. Po dobu 30 let užíval název Vyškovský smíšený pěvecký sbor, nové jméno nese od roku 2015. Prvním dirigentem a uměleckým vedoucím sboru se stal Antonín Jíša, bývalý ředitel ZUŠ Vyškov, v jeho práci pak střídavě pokračovali kapelník vojenské posádkové hudby VVŠ Zdeněk Malý, pedagog, skladatel a dirigent Michal Galovec a od roku 1995 stojí v čele sboru Filip Macek, na JAMU žák profesora Lubomíra Mátla.

PSAT úzce spolupracoval s Antonínem Tučapským, který sboru věnoval některé své skladby. Především však propůjčil jméno soutěžnímu sborovému festivalu, kterého se, dokud to bylo možné, rád účastnil.

K pravidelným vystoupením patří jarní, dušičkové a především vánoční koncerty PSAT. Sbor vystupuje rovněž k různým příležitostem – např. Dny evropského kulturního dědictví, Noc kostelů, Zpívající fontána, zpívání s veřejností Pojďme si zazpívat, zpěv při Velké pouti na Velehradě, výročí vzniku Československé republiky a další. Kromě vystupování v ČR a účasti na soutěžích pěveckých sborů koncertoval sbor také na Slovensku, v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Chorvatsku, několikrát ve Francii a ve Španělsku.

Po období útlumu nejen sborového zpěvu v období epidemie Covid 19 a bohužel i odchodu více zasloužilých členů nastalo období plnohodnotných zkoušek, obnovy repertoáru a náboru nových členů. Od června 2022 sbor znovu vystupuje a v roce 2023 plánuje opět zahraniční koncerty.   

Více informací, aktuální zprávy, pozvánky a fotografie naleznete na stránkách:

http://psat.ivyskov.cz/

Galerie