Pěvecký sbor Antonína Tučapského

Pěvecký sbor Antonína Tučapského vznikl v roce 1984, který UNESCO vyhlásilo Rokem české hudby, navazuje na Volné pěvecké sdružení. Po dobu 30 let užíval název Vyškovský smíšený pěvecký sbor, nové jméno nese od roku 2015. Prvním dirigentem a uměleckým vedoucím sboru se stal Antonín Jíša, bývalý ředitel ZUŠ Vyškov, v jeho práci pak střídavě pokračovali kapelník vojenské posádkové hudby VVŠ Zdeněk Malý, pedagog, skladatel a dirigent Michal Galovec, a od roku 1995 stojí v čele sboru absolvent JAMU Filip Macek, žák profesora Lubomíra Mátla. PSAT úzce spolupracoval s Antonínem Tučapským, který sboru věnoval některé své skladby. Především však propůjčil jméno soutěžnímu sborovému festivalu, kterého se, dokud to bylo možné, rád účastnil. K pravidelným vystoupením patří jarní, dušičkové a především vánoční koncerty PSAT. Sbor vystupuje rovněž k různým příležitostem – např. Dny evropského kulturního dědictví, Noc kostelů, Zpívající fontána, zpívání s veřejností Pojďme si zazpívat, zpěv při Velké pouti na Velehradě a další. Kromě vystupování v ČR a účasti na soutěžích pěveckých sborů koncertoval sbor také na Slovensku, v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Chorvatsku, několikrát ve Francii a ve Španělsku. K nejnovějším úspěchům sboru patří např. zlaté pásmo z Festivalu Antonína Tučapského Vyškov 2015 nebo bronzové pásmo, které si zpěváci přivezli z Mezinárodního festivalu sborového zpěvu, Rimini 2015.

Galerie