Vyškovské divadélko Sokolík oslavilo 20 let od svého znovuzrození

Není zjištěno, kolik a zda vůbec v Česku existuje divadlo tohoto formátu a s pravidelným působením. Ani při účasti přehlídek sokolských loutkových divadel v Přerově, nebo na loutkářských letnicích jsme se s maňáskovým divadlem nesetkaly. To naše ve Vyškově bylo na základě tradic znovu založeno v roce 1997. Působí tedy na vyškovské kulturní scéně 20 let. O činnosti divadélka dobře vědí MŠ a ZŠ ve Vyškově a blízkém okolí, které naše divadlo pravidelně navštěvují. V povědomí širší veřejnosti je to horší. Fakt, že pravidelná představení existují, že divadélko má svou stálou scénu atd., je pro mnohé Vyškovany novinkou nebo věcí neznámou. Proto pro všechny, kteří mají zájem o dění ve Vyškově, pár faktů a čísel:

Maňáskové divadélko Sokolík má 18členný soubor, který ve všech ohledech zajišťuje absolutní soběstačnost (nejen hraje, vytváří scénu a kulisy, vyrábí si sám maňásky, rekvizity, skládá písně a hudbu, má i svého autora). Zakládající členka a vedoucí souboru Marie Vežníková působila v této funkci 17 let a v současné době jsou členky souboru: J. Bastlová, J. Bednaříková, B. Bělíková, E. Bílková, S. Bláhová, A. Cigánková, V. Englová, M. Forejtarová A. Ilgnerová, V. Kaláčková, O. Mostovská, M. Satoriová, O. Ševčíková, M. Švarcová, Z. Veselá, M. Vojtková (rarita: všechny členky jsou seniorky a jejich průměrný věk je 74 let). V minulosti v divadélku pracovaly: I. Bláhová, D. Gardelková, A. Holzerová, M. Ježová, J. Kokojanová, L. Kollandová, J. Lexová, L. Sedláčková, L. Střížová, J. Sýkorová, V. Tenora, L. Vonková, O. Wolfová, M. Úlehlová. Všem jmenovaným patří dík.

Za uplynulé období bylo nastudováno 21 pohádek,z nichž 13 bylo vlastních z autorské dílny J. Forejtara. Písničky do pohádkových her složila M. Forejtarová a při představeních doprovází zpěváky na klávesové nástroje. Za uplynulé období tak vznikl zpěvník, který v současné době obsahuje 112 písní. O výtvarnou složku jednotlivých inscenací pečuje, navrhuje, maluje A. Cikánková, dříve to byla J. Lexová (počet navržených scén 56), maňásky navrhuje a vyrábí M. Satoriová, dříve to byly M. Vežníková, L. Střižová, L. Vonková. Vyrobeno bylo 163 maňásků. Organizační část a režijní vedení obstarává S. Bláhová, nezávislá kritička a poradkyně I. Bláhová. Celkem bylo uskutečněno 314 představení, jež zhlédlo 13 092 dětských diváků a 2 050 dospělých. Mimo pravidelná představení ve Vyškově se soubor 8x zůčastnil pravidelných přehlídek v Přerově a 4x hrál na Loutkařských letnicích. Členky souboru také uspořádaly 2 výstavy. Šest pohádek bylo M. Bláhou ml. zaznamenáno a umístěno na You Tube „Divadlo Sokolík“ a tam je již navštívily tisíce diváků.

Ve Vyškově hraje Divadélko Sokolík vždy v pondělí od ledna do května. Představení začínají v 9.30 hodin a konají se v malém sále Besedního domu (2.patro). MŠ a ZŠ znají termíny dle pozvánek. Vítány jsou však maminky, babičky či dědečkové s dětmi, které do MŠ nechodí, a také všichni, kteří mají zájem se s divadélkem seznámit. Kulaté výročí je pro členky souboru ohlédnutím, zastavením, vzpomínkou. Vždyť některé členky s maňásky prožily celou dobu 20 let. Dá se říct, že divadélko je pro ně součástí života, přímo koněm, ne koníčkem. V letošním jubilejním roce již od října pilně nacvičují novou pohádku s názvem „O vodnících a zakleté Markétce“. A zase je tu plno písniček a zase zapojí do děje děti. Vše je opět připravováno s velkou pílí, láskou a nasazením. Však si zkuste vydržet s maňáskem nad hlavou téměř hodinu. Při věku členek souboru je to výkon obdivuhodný. A ony při tom rozdávají úsměvy. A ta jejich radost, s níž odcházejí po vystoupení. Reakce dětí je nabíjí a těší se na další pondělí. Tak přijďte za nimi s dětmi nebo i sami a vraťte se do dětských let. Vždyť pohádka snad i v dnešním moderním a digitalizovaném světě nezanikne na úbytě. Tomu věří všechny členky souboru. A co vy? A ještě poděkování všem pracovníkům Městského kulturního střediska a zejména řediteli L. Kadlecovi za podporu a spolupráci, kterou po dobu působení divadélka v Besedním domě souboru poskytují. Doufáme, že tomu bude tak i nadále. Souboru držte palce i vy. A členky divadélka si přejí dostatek následníků, kteří budou v činnosti pokračovat alespoň dalších dvacet let. 

Více ...

Maňáskové divadlo Sokolík

V dubnu roku 1997 uspořádala kulturní komise České obce sokolské kurz výroby maňásků na připravovanou sletovou soutěž pro rok 1999. Tam vznikla první loutka Kašpárek. Doma potom Kačenka a postupně další postavičky lidí, zvířátek, draků, čertů a dalších pohádkových bytostí. První dva roky Sokolík hrál v tělocvičně u hrazdy, zkoušelo se v šatně.

Dnešní  17členný soubor je složený převážně ze sokolek. Schází se jedenkrát týdně. Z původních provizorních prostor v Sokolském domě se v roce 1999 divadélko přemístilo po nabídce Městského kulturního střediska do nových prostor. Obětavé divadelnice tak získaly nové prostory, kde mohou hrát i pravidelněji pro děti mateřských a základních škol. Od roku 2008 tedy působí přímo v prostorách Besedního domu.

Soubor se prezentuje pohádkami, které jsou od roku 2003 realizovány na základě autorské spolupráce s Janem Forejtarem. Ten každoročně obohatí soubor novou pohádkou s veršovanými vstupy, které zhudebňuje Miroslava Forejtarová. Vedle této manželské - autorské spolupráce, která přináší radost především dětem mateřských a základních škol z Vyškova a nejbližšího okolí, stojí za pozornost i složení a působení celého souboru. Ten je rozdělen na dvě části: polovina členek maňásky vodí a druhá polovina je živě mluví a zpívá. To vše za živého hudebního doprovodu Miroslavy Forejtarové.

Ke každé pohádce maňásky vytváří M. Vežníková s L. Střížovou. Scénu vyrábí A. Cigánková. Na představeních se podílí všechny členky – režijně, přípravou kulis, zvukového a dalšího technického vybavení, osobním zvaním školek a škol i přípravou pozvánek… Také pořízením videozáznamu. Proto můžete pohádky vidět i na youtube - divadlo Sokolík.

Každoročně soubor Maňáskového divadla Sokolík uskuteční kolem 16 představení pro děti. Odměnou všem účinkujícím amatérským divadelníkům za jejich aktivní příspěvek tradicím místní kultury jsou rozzářené oči dětí a jejich potlesk.

V roce 2007 při příležitosti oslav 10 let Divadélka Sokolík byla členkami souboru připravena výstava v TIC ve Vyškově s ilustrativní dokumentací jeho historie. V roce 2014 se členky divadla představily výstavou také v knihovně K. Dvořáčka.

Všichni pracovníci MKS vytvářejí divadélku Sokolík velmi příjemné prostředí a dobré podmínky pro činnost.

V roce 2018 soubor uvede novou pohádku opět z dílny manželů Forejtarových "O vodnících a zakleté Markétce".

Kontakt: p. Bláhová, tel. 728 536 038

 

Seznam pohádek z dílny manželů Forejtarových:

2003   Na samotě u lesa                                   
2004   Zvířátka a loupežníci
2005   Haniččino štěstí                                     
2006   Kašpárek a  ježibaba
2007   Janek a drak                                           
2008   O Nesytovi
2009   Jak Madlenka ke štěstí přišla           
2010   Vodnická pohádka
2011   Košíkářka a kouzelná píšťalka        
2012   Kdo je hloupější?
2013   Anička a loupežníci, aneb uloupená princezna
2014   Líný Honza a princezna Hajaja        
2015   Luciferova nevěsta
2016   Jak Madlenka ke štěstí přišla
2017   O princezně Elišce
2018   O vodnících a zakleté Markétce
2019   O kozách a loupežnících