Antonín Tučapský

Doc. PhDr. Antonín TUČAPSKÝ, Dr. h. c.
čestný občan města Vyškova


Antonín Tučapský (27. 3. 1928 - 9. 9. 2014) byl český skladatel, který žil a pracoval ve Velké Británii. V rodném Československu byl znám především jako dirigent, lépe řečeno jako sbormistr různých sborových těles, hlavně PSMU, méně již jako skladatel. V Anglii se obě role obrátily a skladatel se dostal výrazně do popředí. V r. 1975 byl jmenován profesorem kompozice na známé Trinity College of Music v Londýně. Jeho velké zkušenosti se sborovým zpěvem a lidským hlasem vytvořily předpoklad pro tvorbu vokální, která v Tučapského tvorbě dominuje. Jeho vokální skladby zasahují do nejrůznějších oborů a stylů: od písní pro lidský hlas až po sborové skladby a capella i s doprovodem, kantáty a oratoria. I když je autorem také velkých orchestrálních, komorních a instrumentálních kompozic pro nejrůznější nástroje, je považován především za skladatele vokálních a vokálně-symfonických skladeb (kantáty Mary Magdalena, Te Deum, oratoria Stabat Mater, Missa Serena). Má na svém kontě také jednu operu: The Undertaker. Jeho skladby byly mnohokrát oceněny na různých soutěžích a festivalech. Z Tučapského instrumentálních skladeb je nutné připomenout aspoň sonáty a suity, jeho komorní hudbu reprezentují: Klavírní trio, Smyčcový kvartet, Dechový kvintet, Kvintet pro žestě, Hobojový kvintet aj. Orchestrální skladby zastupuje: Triptychon pro symfonický orchestr, Koncert pro housle a orchestr, pro violu a orchestr, pro klarinet a orchestr, Concertino pro klavír a smyčcový orchestr a nejnovější třívětý koncert pro cimbál a smyčcový orchestr. Počet sborových skladeb dosáhl neuvěřitelně vysokého čísla: 600. V tom jsou započítány i úpravy lidových písní pro sbory, úpravy závažnějšího charakteru, prosté harmonizace nejsou uvedeny. Sborové skladby jsou pro nejrůznější hlasové kombinace: sbory dětské, ženské, smíšené, mužské – většinou a capella, některé s doprovodem. V posledních letech se Tučapskému dostalo významných ocenění: Doctor Honoris Causa Masarykovy univerzity v Brně, cena Bedřicha Smetany v Praze, cena UNECO. V Anglii je to: Honorary Fellow of Trinity College of Music, členství v Composers Guild of Great Britain, a člen Royal Society of Musicians of Great Britain.

1928   27. března narozen v Opatovicích u Vyškova
1937   přestěhování do nového domova v Opatovicích
1941   rodina se stěhuje do Medlovic
1947   13. června maturita na učitelském ústavu ve Val. Meziříčí
1947 - 51 studium hudební výchovy a hudební vědy na PdF MU Brně, JAMU – dirigování, skladby
1949   10. prosince členem PSMU, setkání s Janem Šoupalem
1951   učitelem na Vyšší hudební pedagogické škole v Kroměříži
1953   asistentem sbormistra a korepetitorem v opeře SND v Bratislavě
1954   návrat do Kroměříže
1955   učitelem na pedagogické škole v Novém Jičíně
1959   dirigentem Dětského sboru Čs. rozhlasu v Ostravě, zástupcem dirigenta Jana Šoupala v PSMU
1962   29. září poprvé diriguje PSMU ve Vyškově
1964   dirigentem PSMU po úmrtí Jana Šoupala (25.11.)
1965   obhajoba disertační práce na téma Mužské sbory L. Janáčka, titul docenta
1972   sňatek s Beryl Musgrave
1973   v březnu vyloučen z PdF v Ostravě a zbaven funkce dirigenta PSMU
1975   14. března odchod do Anglie, prof. Trinity College of Music
1979   Missa Serena – oratorium, věnováno papeži Janu Pavlu II.
1987   The Undertaker (Majitel pohřebního ústavu) – komická opera
1988   2. cena z francouzského Tours za cyklus Babí léto
1989   1. cena z francouzského Tours za 2 hymnické sbory na texty J. A. Komenského
1990   14. března autorský koncert v Opavě
1991   Mary Magdalena – kantáta, premiéra 9.6. v Bournemouthu
1992   10. dubna autorský koncert ve Vyškově
1993   9. března premiéra sboru Otčenáš (věnováno dr. Jíšovi, sbormistru VSS)
1994   15. dubna premiéra Toccata e canzone
1995   Missa de Angelis – pro ženský sbor a varhany
1996   7. 11. udělen titul Dr. h. c. na Masarykově univerzitě v Brně
1998   27. března v den 70. narozenin jmenován čestným občanem města Vyškova, slavnostní koncert z jeho díla
2008   Výroční cena společnosti OSA za nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby
2012   Cena Gratias Agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí
2013   úmrtí manželky Beryl
2014   9. září podlehl infarktu v nemocnici ve Frimley

Galerie

 

Festival pořádá:
Městské kulturní středisko Vyškov

Kontakt:
produkce@mksvyskov.cz
tel.: 725 137 762, 517 330 778