DS Trdla

Divadelní soubor Trdla vznikl v roce 1997 jako produkt dramatického kroužku a divadelních letních táborů. Vznikal jako mladší sourozenec divadla Netrdlo – odtud je také odvozen název Trdla. V roce 1998 uvedl soubor své první představení „Kostěj nesmrtelný“, které vzniklo na motivy ruské pohádky.

Dalším divadelním počinem Trdel byla hra bratří Mrštíků „Maryša“ (režie A. Novák), která slavila velké úspěchy. Premiéra proběhla v roce 1999 na vyškovském divadelním festivalu Trdloviny a ještě téhož roku s ní soubor postoupil na prestižní přehlídku amatérských divadel Jiráskův Hronov. Pomyslnou nejvyšší metu všech amatérských divadelníků vzápětí ještě překročil, když byl z Jiráskova Hronova vybrán, aby s Maryšou reprezentoval Českou republiku na mezinárodním festivalu amatérských divadel v tureckém Denizli.

Ani v dalších letech  však Trdla nezahálela a stihla nazkoušet v roce 2000 představení „Tři hry“ od Arnošta Goldflama (režie A. Novák), v roce 2002 hru „Paní McWilliamsová a blesky“ (podle  stejnojmenné povídky Marka Twaina z knihy Skákavý žabák) a v roce 2003 pohybové divadlo. Představení dostalo název „Sektegah“ – Tanec smrti (režie D. Kachlíková).

Souběžně se vznikem DS Trdla vznikla i Školička dramatické výchovy, jejímž cílem je vychovávat mladé vyškovské divadelníky. Tento cíl byl naplněn, neboť v roce 2002  odehráli  již jako členové Trdel pohádku Jana Wericha „Lakomá Barka“ (režie A. Novák). V roce 2004 štafetu přebraly další bývalé členky Školičky dramatické výchovy, které se veřejnosti představily pod hlavičkou DS Trdla s představením „Mary Poppins“ (režie H. Vymazalová). Stejná skupinka začala roku 2006 zkoušet představení „Kuře Čtvrtka“ (režie O. Pitelová a I. Šmelová) a v roce 2007 uvedla jeho premiéru. S tímto představením se Trdla opět zúčastnila mnoha divadelních přehlídek a v roce 2009 také přehlídky Jiráskův Hronov, na kterou byla vybrána. Dalším uvedeným představením byla autorská konverzační komedie „Jak jsem umřel“, která v roce 2010 získala Cenu diváka na festivalu Trdloviny a následně se zúčastnila dalších amatérských přehlídek a festivalů.

V poslední době DS Trdla bodovala u diváků s autorským počinem „Ze života ženy“ – pohybové, pantomimické a hudební představení o dámských životních momentech, strastech i slastech nejen pro ženy a nejen se ženami. Premiéra proběhla v létě 2013, na Trdlovinách 2013 získalo představení diváckou cenu.