Divadlo Haná

Divadlo Haná při Městském kulturním středisku Vyškov je dobrovolným sdružením zájemců bez rozdílu věku a pohlaví, které se snaží o pokračování v tradicích vyškovského amatérského divadla kamenného rázu.

Fungování Divadla Haná se řídí vnitřním řádem, který (ačkoli v přepracované podobě) vychází z původních stanov spolku z doby jeho vzniku v roce 1864.

Činnost spolku samotného podléhá rozhodnutí Valné hromady a je organizována členy představenstva v čele s předsedou spolku.

V roce 2014 spolek Haná oslavil výročí 150 let od svého vzniku. Řadí se tedy mezi nejstarší amatérská divadla v Česku.

Divadlo Haná zřizuje Městské kulturní středisko Vyškov a jeho fungování je umožněno díky podpoře města Vyškova.

Divadlo Haná je od svého počátku univerzálním kulturním spolkem, kterému v posledních letech sedí zejména komediální a hudební představení. Divadlo pravidelně uvádí operety či muzikály s živým big bandovým orchestrem. Čas od času však uvádí také vážnější témata.

 

Studio Divadla Haná

Označení "Studio Divadla Haná" má sloužit pro zpřehlednění a odlišení typu konkrétního uváděného představení pro diváka. Odlišení klasicky zpracovaných představení a (větších) projektů Divadla Haná od těch, které nejsou zpracovány klasicky nebo jsou svým rozsahem menší, alternativnější popř. více psychologického rázu (nemusí nutně platit všechny rozdíly zároveň).

Naše divadlo uvádí a uvádělo převážně klasické hry - operety (Orfeus v podsvětí, Polská krev), muzikály (Limonádový Joe, My Fair Lady) a komedie (Jeden a jedna jsou tři, Jak je důležité míti Filipa, Charleyova teta). Ovšem nebráníme se uvést také hry, které do charakteristiky výše uvedených klasických, hudebních či komediálních představení nezapadají - ať už se jednalo např. o Romanci pro křídlovku, filozofický muzikál I.N.R.I nebo poetické drama Pláňka. Docházelo tak k situacím, kdy jsme divákovi, který byl naladěn na uváděnou situační komedii Jeden a jedna jsou tři, předložili při jeho další nadšené návštěvě drama Pláňka. V případě, že tento divák nebyl propagací či názvem titulu dostatečeně přeladěn na rozdílnost tohoto představení, mohl odcházet překvapen - nedostalo se mu očekávaného zážitku.

Snažili jsme se vždy před uvedením těchto představení propagovat a avízovat, že hra i provedení bude odlišné. A proto, abychom divákům tuto informaci dali ještě zřetelněji najevo, vzniklo označení Studio Divadla Haná. Hra označená uvedením pod Studiem Divadla Haná NEMUSÍ být nekomediální, malého rozsahu nebo 100% alternativího charakteru. Označení "Studio Divadla Haná" má však divákovi dát informaci, že pojetí bude odlišné a přimět ho si pozorně přečíst popis uváděného představení nebo jiné takto značené kulturní události.

 

Vokální kvintet Za5

Vokální kvintet Za5 byl založen v lednu roku 2016 pod křídly divadelního spolku Haná ve Vyškově. Jeho členy jsou Kateřina Schönová (soprán), Monika Ovčáčíková (soprán), Markéta Jiříčková (alt), Zbyněk Petr (tenor) a Ondřej Vačíček (bas-baryton).

Společný koníček - zpěv se stal jejich každodenní náplní. Ve zkušebně strávili spoustu hodin a koncem roku 2016 se začali objevovat i na koncertních pódiích. V březnu 2017 odzpívali ve vyškovském Sokolském domě svůj první samostatný koncert.

Velkou inspirací je pro ně celosvětově uznávaná skandinávská skupina The Real Group, jejíž některé skladby patří i mezi reperoár Za5. Zpěv a a cappella je pro ně velkou výzvou - mohou se spoléhat pouze na své hlasy a společnou souhru.