Kontakty

Mgr. Viera Maňásková – ředitelka MKS
517 341 665, 774 894 035
reditel@mksvyskov.cz

Libuše Rumpelová, DiS. – ekonom
517 348 048
ekonom@mksvyskov.cz

Jana Nováková – účetní
517 348 048
ucetni@mksvyskov.cz

Tereza Kolaříková – pokladní, správa webu
517 348 809
pokladni@mksvyskov.cz

Renata Lžičařová – kulturní referentka, rezervace, pronájmy
517 330 778
kultura@mksvyskov.cz

Bc. Monika Holzerová – kulturní referentka, propagace
517 330 778
produkce@mksvyskov.cz

Karel Legner – správce
725 895 805

Zdeněk Bačovský – správce
607 029 177

Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum (TIC), Masarykovo nám. 1, Vyškov, tel. 517 301 310 / 312 / 313, infocentrum@meuvyskov.cz 

Městské kulturní středisko Vyškov
Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov
IČ: 46270671
Zřizovací listina XVIII.ZM/3433-05
e-mail: mksvy@mksvyskov.cz

 

Kino Sokolský dům:

Hana Sedláčková - vedoucí kina
517 347 770
vedoucikino@mksvyskov.cz
kino@mksvyskov.cz

Ivan Břečka - správce 
517 347 770

Kino Sokolský dům
Tyršova 157/2, 682 01 Vyškov