Pronájem

Městské kulturní středisko Vyškov pronajímá prostory Besedního domu ke krátkodobým účelům pro soukromé společenské akce, schůze, školení apod. Pronajmout lze i Hřbitovní kostel Panny Marie (např. pro svatební obřad) a v období duben - září (říjen) zastřešené pódium na Masarykově náměstí.

Cenu za pronájem nad rámec cen stanovených v ceníku lze sjednat dohodou obou smluvních stran, neboť tyto ceny jsou stanoveny jako minimální.

Služba MKS bude stanovena zvlášť dle hodinové sazby pro jednotlivé činnosti. Do služby MKS patří pořadatelská služba, požární hlídka, služba elektrikáře, osvětlovače, zvukaře, jevištního technika, pokladní, šatny, montážní práce, zápůjčka ubrusů. Tato služba není zahrnuta v ceně za nájem prostor.

Pronájem nemovitého majetku pro neziskový sektor, např. příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické společnosti, bude účtován se slevou 40 % oproti stanovenému pronájmu. Slevu ve výši 40 % lze poskytnout rovněž politickým stranám a hnutím působícím na okrese Vyškov. Slevu v rozsahu vyšším než 40 % lze poskytnout těmto organizacím jen po předchozím souhlasu Rady města Vyškova.

Objednávky na pronájem nemovitého majetku, zařízení a služeb se podávají písemně, včetně údajů potřebných pro vystavení faktury.

K cenám uvedeným bez DPH bude připočtena sazba ve výši dle platné legislativy %.

 

Důležitá upozornění:

  • Prostory nelze pronajmout pro výkupní akce zlata, šperků, starožitností atd.
  • Dále prostory neposkytujeme pro prodej zboží a pro "předváděcí" - prodejní akce.
  • U pódia je možnost připojení k elektrické síti - zapnutí proudu si nájemce zajišťuje sám na Oddělení vnitřních věcí MěÚ Vyškov, tel. 517 301 220.

 

Kontakty:

Městské kulturní středisko Vyškov
Jana Šoupala 4, 682 01 Vyškov
telefon: 517 330 778, mobil: 725 911 823, e-mail: kultura@mksvyskov.cz 

 

Besední dům - ceník:

 poř. č.  BESEDNÍ DŮM m2 Za 1 hod. do 18:00 (bez DPH) Za 1 hod. od 18:00(bez  DPH)
1.  Hlavní sál 160 290,-- 340,--
 2.  Malý sál  120  220,--  250,--
 3.  Přísálí  180  320,--  380,--
 4.  Jeviště  60  110,--  130,--
 5.  Balkon (galerie)  60  110,--  130,--
 6.  Herecké šatny I., II.  80  140,--  170,--
 7.  Zkušební sál  120  220,--  250,--
   Celkem  780  1 410,--  1 650,--

 

 

Hřbitovní kostel Panny Marie - ceník:

Celý objekt lze pronajmout za 1.000,00 Kč (bez DPH) za 1 hod.

 

Pódium na Masarykově náměstí - ceník:

Objekt lze pronajmout za 500,00 Kč (bez DPH) za 1 hod.

Připojení k elektrické síti si nájemce zajišťuje sám na Oddělení vnitřních věcí MěÚ Vyškov, tel. 517 301 220.

 

Ceník pronájmů platný od 1. 11. 2018 ke stažení ve formátu .pdf.

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.