Městské kulturní středisko Vyškov
MENU

KINO SOKOLSKÝ DŮM

Sokolský dům ve Vyškově byl založen roku 1883 pro potřebu vyškovských Sokolů. V červenci roku 1913 byla stará budova zbořena a postavena nová, již v dnešní podobě. I. světová válka ale všechno pozdržela a tak oficiální zahájení provozu se uskutečnilo až 15. 8. 1919, a to i s kinem, které bylo v té době pro Sokoly jediným zdrojem příjmů. První představení kina bylo uvedeno 15. prosince 1915. V roce 1920 proběhlo 74 představení, roku 1930 již 177 a v roce 1940 dokonce 274. Při němých filmech hrával pravidelně Štědroňův komorní orchestr, zvukové filmy se začaly promítat od 1. 6. 1931.

Ve druhé polovině minulého století budova postupně chátrala a začátkem devadesátých let byl provoz kina přerušen. Obnoven byl až po generální rekonstrukci začátkem roku 1994. Provoz dnes již víceúčelové budovy byl zahájen 4.února 1994 tradičními sokolskými šibřinkami.

Hlavní činností je provoz kina, které je moderně vybaveno – opatřeno je zvukem v úpravě dolby stereo-spectral recording. Projekční technologie byla modernizována začátkem roku 2011 ve standardu DCI na formát 2K, následně došlo k rozšíření o formát Dolby 3D. Kapacita sálu je 236 míst.

Od roku 1994 přišlo na 4 008 filmových představení 316177 diváků. V roce 1994 stála průměrná vstupenka do kina 23 Kč, v roce 2003 již návštěvník zaplatil 61 Kč. Při této příležitosti musíme podotknout, že vstupné nestanovuje provozovatel kina, tedy MKS, ale distributor, tj. majitel filmové kopie. Rovněž je třeba připomenout, že z vybraného vstupného se odvádí jedna koruna za každého diváka na Fond kinematografie, se kterým hospodaří ministerstvo kultury, dále 50 % pro distributora za půjčení kopie, DPH, poplatek pro Ochranný svaz autorský a Integram. Takže pro provozovatele samotného mnoho nezbude.

Víceúčelový sál je v průběhu roku využíván k uskutečňování kulturních a společenských akcí, valných hromad, festivalů, výstav a podobně. Přísálí a vestibul kina jsou využívány především k výstavám.


Ke konci roku 2008 byla zřízena v přísálí kina trvalá galerie ve spolupráci Filmového klubu a Fotoklubu Orion. Cílem "GALERIE KINO" je zpestření nabídky kina; zaměřujeme se spíše na poloamatérskou tvorbu, ale i na profesionály, popřípadě na autory, kteří se inspirují filmovou tvorbou. Galerie je přístupná vždy 1/2h před představením, nebo během dne na požádnání. Pro výstavy máme k dispozici 23 kliprámů Nielsen 60X80cm. Pro zájemce o výstavy je zde plánek přísálí v *pdf.

 


Součástí budovy je i restaurace Granada bar, která kromě svého provozu zajišťuje služby na společenských akcích v sále kina. V prostorách budovy se schází Klub filatelistů. Před kinem je k dispozici bezplatné parkoviště.