Nedělní odpoledne

Nedělní odpoledne

Výstava olejomaleb Dity Šebestové

Výstava s názvem Nedělní odpoledne představuje soubor prací, které vznikaly převážně v letech 2022 a 2023 na rozmanitá témata. Společným jmenovatelem všech představených obrazů je však snaha o formální zvládnutí techniky olejomalby a pojednání námětů v duchu realistické malby. Název výstavy má za úkol charakterizovat spíše negativní pocit, který je známý snad každému a jehož působením jsou práce většinou inspirovány. Odkazuje mimo jiné také na jistou stránku všední reality, která se skládá z řady nepříjemných úkonů, jež k životu patří a je nutné se s nimi smířit. Společným znakem maleb je také to, že všechny nějakým způsobem vycházejí z nepříjemných emocí, se kterými je pracováno a je vyvíjena snaha o jejich přehodnocení právě prostřednictvím malby, která má dar ozvláštnit zachycované objekty a děje tím způsobem, že může zcela změnit způsob jejich vnímání.

Na obrazech je pracováno především s figurou a jejími kombinacemi s interiérem a krajinou. Při vytváření souboru bylo zkoumáno hned několik rovin práce, ať už obsahová, formální nebo samotný sběr informací a inspiračních materiálů, jež nutně předchází každému z obrazů, protože při tvorbě je bráno v potaz přesvědčení, že je třeba mít o tématiku skutečný zájem.

Vybrané práce lze rozčlenit hned do několika kategorií, přičemž každá z nich může mít hodně společného s kategorií jinou. Je to dáno zejména dlouhodobým zájmem o některá témata, jako je například už několikaleté pozorování dění současného českého venkova a s tím spojené činnosti dobrovolných hasičů a jiných spolků, které sahají dále do minulosti a pomáhali utvářet současnou podobu venkovského prostředí a jeho sociální struktury. Z toho vyplývá, že do těchto maleb se silně promítá zájem o sociální tématiku, která je při práci s figurou v tomto kontextu téměř samozřejmostí. Zachycované figury byly zprvu prostředkem k experimentování s působením světla na objekt v krajině a zároveň cestou pro osvojení si dovednosti jejich pojednání.

Jinou částí práce je pak stále ještě čerstvá ambice zvládnout zobrazení míst a objektů, na něž nepůsobí přímé sluneční světlo a jimž je tedy jistého kouzla potřeba dodat jiným způsobem. Do tohoto segmentu spadají i obrazy různých interiérů, většinou však odrážejících minulé doby, které už se nevrátí, pocit nostalgického vzpomínání a dílem i strádání. Sem spadají i malby, které vznikly komponováním prvků z většího počtu vizuálních zdrojů. Při takovém způsobu práce bylo jako vhodný postup zvoleno kombinování barev dle emocí, které by měly podle obecných výkladů podněcovat, případně je jejich vyznění přizpůsobeno osobní teorii. Tato část tvorby je také prostorem pro experiment a samostudium vzájemného působení barev, tvarů, kompozice a jejich výsledného vlivu na přitáhnutí pozornosti diváka, což je v dnešní době podceňovaným prvkem. Současně lze malby chápat jako snahu o obnovu klasického malířského média, při jehož realizaci se nevyužívá ničeho jiného než barev a práce se štětcem.

Výstavní hodiny: 12. 5. - 11. 6. 2023

út, čt, ne: 13:00 - 18:00

Zahájení výstavy 12. 5. v 17:00

Hřbitovní kostel Panny Marie Vyškov

VSTUP ZDARMA

Datum lokální premiéry: 12. květen 2023

Informace o akci a jejím konání