Bylo tu moře...

Bylo tu moře...

Galerie

Výstavní hodiny: 30. 7.- 11. 9. 2022 • út, st, so 13:00 - 18:00

Výstava zve k meditaci, ztišení a ponoření se do atmosféry místa, jehož zasvěcení Panně Marii je z vícero důvodů navázáno na symboliku moře. Jak název výstavy naznačuje, výtvarná díla obou autorů nostalgicky tematizují zkušenost vykořenění, vzpomínek, ale i možnosti nového vyjevování a vynořování paměti.

Eva del Risco Koupová (1978) její předkové pocházeli z okolí Vyškova, v současnosti působí v Praze, kde žije s manželem Cristianem. Věnuje se výtvarným dílnám pro veřejnost, kresbě, malbě i kombinovaným technikám. V jejím díle se vrství několik témat najednou – od tematiky intimního ženství, duchovních krajin, recyklace fotoarchivů a poslední dobou konceptuální kresby přírodních útvarů.

Cristian del Risco ( 1976) se narodil na Kubě v Camaguey, rodina se po změně poměrů rozpadla a část žije např. ve Španělsku. Cristian žije s manželkou Evou a dětmi Marií a Krištofem v Praze. Vystavuje velkoformátová plátna, fotografie, grafiky i svou oblíbenou techniku koláže. Jeho díla v sobě bezděky nesou paměť a zakódované stopy hispánské kultury i karibského katolicismu santeria.

Prostor Hřbitovní kaple je v rámci výstavy symbolicky vnímán jako „archa“ plující krajinou, kde kdysi pradávno bylo moře – archa ve smyslu prostoru pro archiválie a oživování paměti s pomocí archivních fotografií a předmětů. Oba autoři se výstavou pokouší navázat na duchovní atmosféru spirituálního, bývalého sakrálního, prostoru, jež bylo kdysi zasvěceno ženskému kultu Panny Marie. Oba umělci volně reagují na pocity spojené s místem, kde kdysi bylo moře, stejně jako i na prostor hřbitovní kaple, jež i s prostorem okolní vyškovské krajiny evokuje vlny - zvlněné dno v krajině – tam, kde kdysi bylo moře a dnes pole. Modř a její nekonečné odstíny, čas volného času, horizonty a jejich objevování, tělo, ale i mariánský odkaz s modří spojený, stejně jako se symbolikou modrého moře a modrého pláště Panny Marie (moře, stejně jako modř je všeobecně spojováno s ženským principem a zvláštní náladou s tím spojenou ). Výtvarná díla recyklují rodinné archiválie obou autorů – staré fotografie, drobné předměty, vzpomínky, pocity i vidiny krajin a snů. Vše je zhmotněno do pláten, kreseb, grafik i kombinovaných technik a fotografií a koláží.

Všechny tyto motivy i témata odráží sbírka těch nejnovějších děl, ale i těch, která vznikala mnoho let a v prostoru kaple zvou ke ztišení a výtvarné meditaci.

Délka akce: 120 minut
Datum lokální premiéry: 29. červenec 2022

Informace o akci a jejím konání