Novoroční koncert s přípitkem starostky: Moravské klavírní trio a hosté

Novoroční koncert s přípitkem starostky: Moravské klavírní trio a hosté

Galerie

Renomované klavírní trio s vyhlášenými pěveckými hosty představí tradiční svátečně laděný program, zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. O přestávce jsou všichni hosté zváni k tradičnímu novoročnímu přípitku.

Slavnostní novoroční koncert s přípitkem starostky města Vyškova Karin Šulcová. Na programu jsou slavné světové operní a operetní árie.

Program: B. Smetana, A. Dvořák, G. Verdi a další.

Slavnostní nálada, krásná hudba v podání Moravského klavírního tria s houslistou Jiřím Jahodou a vynikající operní sólisté.

Moravské klavírní trio

Hana Cupáková - soprán, Vilém Cupák - tenor

Blokovaná šedá místa jsou obsazena abonenty po celou sezonu 2022/2023.

Datum lokální premiéry: 12. leden 2023

Informace o akci a jejím konání